Installatie micro-WKK (micro-warmtekrachtkoppeling)

Wat is een micro-WKK?

De warmtekrachtkoppeling (WKK) gebruikt men in elektriciteitscentrales om de warmte die ontstaat bij het opwekken van elektriciteit (de ‘restwarmte’) niet verloren te laten gaan, maar nuttig te gebruiken voor bijvoorbeeld stadsverwarming. Bij een micro-WKK of micro-warmtekrachtkoppeling wordt datzelfde principe toegepast in het klein in woningen.

De installatie is in feite een hele kleine elektriciteitscentrale, die zowel warmte (voor verwarming en warm water) produceert als elektriciteit.

Waarom een micro-WKK?

Een micro-WKK is een uitstekend alternatief voor een traditionele cv-ketel, boiler of geiser. U kan zelf energie opwekken en dat op een zuinige en zeer energie-efficiënte manier. Een micro-WKK bespaart tot 20% energie in vergelijking met een traditioneel systeem en bovendien ligt uw CO2-uitstoot drastisch lager. Voordelig voor het milieu en voor uw portefeuille dus!

In het bijzonder bij renovatie van één- en meergezinswoningen en bij grotere nieuwbouwprojecten is de micro-WKK een geschikte energie-opwekker. In cijfers: verbruikt u jaarlijks minstens 20 000 kWh gas en meer dan 3000 kWh elektriciteit, dan is dit toestel een voordelige oplossing.

De installatie van een micro-WKK

De installatie is niet moeilijker dan die van een gewone gaswandketel. Er is slechts 1 gasaansluiting en 1 rookgasaansluiting nodig. Daarnaast moet uw elektriciteitsmeter vervangen worden door een tweerichtingsmeter. Ook het onderhoud is eenvoudig.

Hoe werkt een micro-WKK?

Een micro-WKK voor huishoudelijk gebruik is opgebouwd uit een gascondensatieketel en een Stirling motor.

De Stirling motor wordt aangedreven door een gasbrander en wekt elektrische energie op. Bij de opwekking van de elektriciteit komt warmte vrij. Die warmte wordt gebruikt voor de verwarming van de woning en sanitair water. In een buffervat wordt het warme water tijdelijk opgeslagen tot het gebruikt wordt. Wordt er meer elektriciteit geproduceerd dan u nodig hebt, dan wordt deze afgeleid naar het elektriciteitsnet en dit wordt afgetrokken van uw energiefactuur.

Op het moment dat er in de woning toch meer warmte nodig is dan wat de micro-WKK produceert, begint de gascondensatieketel mee te branden. Deze levert de extra warmte aan een zeer hoog rendement.

Hebt u nog vragen?

Hebt u vragen over de installatie van een micro-WKK in uw woning of wenst u een offerte? Bel of mail ons gerust!

  • Installatie micro-WKK (micro-warmtekrachtkoppeling)